Kateřina BENÝROVÁ

Bakalářská práce

Současná debata o skotské nezávislosti v kontextu historie skotského secesionismu

Recent discussion about Scottish independence within the context of the history of Scotish secessionism
Anotace:
Práce se zabývá skotským secesionismem a nacionalismem a jejich vývojem v čase až do dnešního období předcházející plánovanému referendu o nezávislosti Skotska v roce 2014. Zkoumá předpoklady pro secesi skupiny obyvatel ze státu a aplikuje na případ Skotska a jeho snah o secesi ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Abstract:
The thesis deals with the Scottish secessionism and nationalism and its development in time until the current debate preceding the 2014 independence referendum. It analyzes the preconditions of secession of the group of people from the state and applies them to the case of Scotland and its pursuit of secession from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENÝROVÁ, Kateřina. Současná debata o skotské nezávislosti v kontextu historie skotského secesionismu. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická