Bc. Zbyněk Tajovský

Bakalářská práce

Mediální gramotnost jako aktuální téma vzdělávání uživatelů veřejných knihoven

Media literacy as the current topic of public library users education
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Mediální gramotnost jako aktuální téma vzdělávání uživatelů veřejných knihoven“ má za cíl zmapovat aktuální situaci v oblasti mediální výchovy v České republice a navrhnout koncept, který povede ke zvýšení mediální gramotnosti v celo-společenském měřítku. Teoretická část práce řeší mediální gramotnost z pohledu klíčových kompetencí, důležitosti a edukačních možností s provazbou …více
Abstract:
The bachelor diploma thesis "Media literacy as an actual topic of the education of users of public libraries" aims at mapping the current situation in media education in the Czech Republic and proposing a concept that will lead to the increase of media literacy on an all society scale. The theoretical part solves media literacy from the point of view of key competencies, importance and educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta