Barbora HANKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv životního prostředí na výskyt tuberkulózy v Ústeckém kraji v 2.pol. 20. stol.\nl{}

Influence of environment on the incidence of tuberculosis in the Usti region in 2nd half of the 20th century.\nl{}
Anotace:
Téma bakalářské práce se zabývá incidencí onemocnění tuberkulózou a to především v Ústeckém kraji ve 20. století v závislosti na proměnách znečištění ovzduší a jeho vlivu na lidský organismus. Teoretická část práce se zaměřuje na přiblížení všeobecných informací o tuberkulózním onemocnění, jeho šíření, přenosu, léčbě i o jeho dlouhé historii a také o ovzduší, o hlavních základních látkách, které jej …více
Abstract:
The theme of my bachelor thesis deals with the incidence of tuberculosis, especially in the Usti region in the 20th century, depending on the changes of air pollution and its influence on the human organism. The theoretical part of my work concentrates on approximation of general information about a tuberculosis disease, distribution, transfer, treatment and about long history and also about the air …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Josef Kočí

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANKOVÁ, Barbora. Vliv životního prostředí na výskyt tuberkulózy v Ústeckém kraji v 2.pol. 20. stol.\nl{}. Most, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí

Práce na příbuzné téma