Klára Štěpánová

Bakalářská práce

Tréninkové a motivační plány pro děti mladšího školního věku se zaměřením na plážový volejbal

Training and motivation plans for children of elementary school age focusing on beach volleyball
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou volejbalového tréninkového plánu pro budoucí volnočasové pedagogy. Úkolem této práce bylo navrhnout tréninkový a motivační plán pro děti mladšího školního věku. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje a popisuje pojmy týkajících se tématu této práce, např. beach volejbal, historie plážového volejbalu ve světě a v českých …více
Abstract:
This bachelor thesis is aiming on creating a volleyball training plan for future leisure-time pedagogues. The main objective of this thesis was to draw up a training and motivational plan for a school children. This thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is explaining and describing concepts that are related to the topic of this thesis such as beach volleyball …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charousek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štěpánová, Klára. Tréninkové a motivační plány pro děti mladšího školního věku se zaměřením na plážový volejbal. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN