Ing. Irena Křížová

Bakalářská práce

Prezentace osobnosti a díla G. J. Mendela v Brně od jeho „znovuobjevení“ do začátku nacistické okupace (1900-1939)

The presentation of the personality and work of G. J. Mendel in Brno from his „re-discovery“ to the beginning of Nazi occupation (1900-1939)
Anotace:
Práce je příspěvkem ke komplexnějšímu pohledu na prezentaci Gregora Johanna Mendela v Brně v historických souvislostech období první poloviny dvacátého století a přináší nové, dosud knižně nepublikované, informace. Mendelovo zviditelnění v Brně procházelo postupným vývojem od staveb památníků až po instituce muzejního charakteru, a to v závislosti na nových vědeckých poznatcích, na nálezech památek …více
Abstract:
The thesis is a contribution to a more complex view of the presentation of Gregor Johann Mendel in Brno in the historical background in the period of the first half of the twentieth century, and it brings new, so far not published information. Mendel´s introduction in Brno underwent gradual development from building of monuments to institutions of museum character, namely depending on new scientific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta