Mgr. Petr Vodák

Master's thesis

Value Creation as The New Taxation Standard in The Global Digital Economy

Value Creation as The New Taxation Standard in The Global Digital Economy
Abstract:
Rostoucí význam digitální ekonomiky vyžaduje přehodnocení současného systému korporátního zdanění vzhledem ke skutečnosti, že pravidla pro alokaci zisku mezi státy nereflektují technologický pokrok. Tato diplomová práce se kriticky zabývá dvěma legislativními návrhy Evropské komise v oblasti zdanění digitálních společností, které mají alokovat zisky pro účely zdanění mezi státy tak, aby bylo reflekováno …more
Abstract:
The rapid growth of digital economy on the global level requires rethinking the current international taxation framework as the profit allocation mechanisms build around criteria of physical presence do not reflect new possibilities of doing business on a global scale. The diploma thesis aims to introduce and critically assess two legislative proposals of the European Commission designed to allocate …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Reader: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta