Theses 

Mezinárodní ekonomická spolupráce EU a USA – Bc. Václav Huk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Václav Huk

Bakalářská práce

Mezinárodní ekonomická spolupráce EU a USA

International economy cooperation between EU and USA

Anotace: Tato práce se zabývá mezinárodní ekonomickou spoluprací EU a USA, přípravou a zněním dohody o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). V rámci práce je predikován dopad uzavření této dohody na ekonomické subjekty, shrnuty výhody mezinárodní ekonomické spolupráce, TTIP porovnán s dalšími smlouvami v této oblasti a popsán vztah smluv o mezinárodní obchodní spolupráci a finančního práva. Cílem je analyzovat, zda jsou TTIP a podobné dohody v této oblasti uzavírány s cílem odbourání ekonomických bariér a jestli přinášejí vyšší ekonomickou prosperitu pro všechny zúčastněné.

Abstract: This thesis focuses on international economic cooperation between the EU and the USA, preparation and contents of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). It predicts implications of the TTIP signature for economic entities, summarizes the benefits of international economic cooperation, compares the TTIP to other similar treaties and describes relationship of international trade treaties and the financial law. It aims to analyse whether TTIP and other similar treaties are signed so as to abolish economic barriers and bring greater economic prosperity to all parties involved.

Klíčová slova: mezinárodní ekonomická spolupráce, ekonomická spolupráce EU a USA, Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), mezinárodní smlouvy v systému finančního práva, dohodování v oblasti mezinárodní ekonomické spolupráce, international economic cooperation, economic cooperation between the EU and the USA, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), international trade treaties in the financial law, international economic negotiations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:19, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz