Bc. Daniela Laryšová

Diplomová práce

Rozvahové položky v rozpočetnictví a plánování

Balance sheet items in the planning and budgeting
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozpočtovým procesem v samosprávě a plánováním v soukromém podniku. Vysvětluje rozpočtový proces a popisuje tvorbu rozpočtu a jeho schvalovací proces. Dále popisuje různé způsoby plánování na budoucí období ve veřejné i soukromé sféře. V praktické části jsou uvedeny závazné ukazatele, rozpočtové příjmy a výdaje dle rozpočtové skladby a postupy tvorby rozpočtu ve městě Neratovice …více
Abstract:
My diploma thesis deals with the budget process and planning in public administration and a private company. It explains the budget process and describes the budgeting and approval process. Next, I describe the different ways of planning for future periods in both sectors. The practical section lists the mandatory indicators, budget revenues, expenditures and procedures of the budget of the town of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: MBA Jaromír Stemberg
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance