Bc. Jana Šimková

Bakalářská práce

Příčiny nezaměstnanosti v České republice pohledem SVAR modelu

The causes of unemployment in the Czech Republic: A structural VAR approach
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Příčiny nezaměstnanosti v České republice pohledem SVAR modelu“ je analýza krátkodobých dopadů na nezaměstnanost v podmínkách české ekonomiky prostřednictvím strukturálního vektorového autoregresního modelu. První kapitola popisuje historický vývoj nezaměstnanosti v České republice, druhá kapitola se teoreticky i technicky zabývá použitou metodologií a jejími náležitostmi …více
Abstract:
The subject of the thesis “The causes of unemployment in the Czech Republic: A structural VAR approach” is an analysis of short-term impacts on unemployment in the Czech economy through the structural vector autoregressive model. The first chapter describes historical development of unemployment in the Czech Republic, the second chapter includes used methodology and its requisites in theoretical and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Adam Pápai, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta