Bc. et Bc. Barbora Kalvodová

Diplomová práce

Přeshraniční spolupráce českých ENGOs

Corss-border cooperation of Czech ENGOs
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou přeshraniční spolupráce neziskových organizací, přičemž si klade za cíl analyzovat, jak v prostředí českého neziskového sektoru realizují přeshraniční spolupráci organizace zaměřené na ochranu životního prostředí (ENGOs). Studie je založena na principech kvalitativní metodologie a jako hlavní zdroj dat využívá rozhovory s představiteli vybraných environmentálních neziskových …více
Abstract:
This thesis deals with the question of the cross-border cooperation among non-governmental organizations. The main goal of the thesis is to analyse the way in which the Czech environmental non-governmental organizations (ENGOs) carry out this kind of cooperation. The study is based on the principles of qualitative research methodology. The interviews with the representatives of the selected non-governmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií