Bc. Josef Solnický

Diplomová práce

Stravování žáků vybrané střední školy z hlediska podílu tradiční a racionální stravy

Dining of selected high school pupils in terms of the share of traditional and rational diet
Anotace:
Tématem diplomové práce je „Stravování žáků vybrané střední školy z hlediska podílu tradiční a racionální stravy.“ V teoretické části práce je vyložen význam výživy pro život a zdraví člověka, hlavní složky potravy, stravovací potřeby adolescentů, faktory ovlivňující jejich stravovací návyky, problematika školního stravování a doporučení k sestavování jídelníčku při respektování zásad racionální a …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is „Dining of selected high school pupils in terms of the share of traditional and rational diet.“ In the theoretical part there is explained the importance of the diet for the life and human´s health, main components of meals, dietary needs of teenagers, factors influented their eating habits, problems of school boarding and suggestion of putting together the menu respecting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy