Bc. Jana Neuwirtová

Diplomová práce

Vývoj transportního systému po kardiovaskulární rehabilitaci u žen s ischemickou chorobu srdeční

The development of the transport system after the cardiovascular rehabilitation in women with coronary heart disease
Anotace:
Studie hodnotila účinnost dvanáctitýdenního ambulantně řízeného tréninkového programu na ukazatele kapacity transportního systému u žen s ischemickou chorobou srdeční. Sledovaný soubor tvořilo 20 žen s ischemickou chorobou srdeční, průměrný věk žen byl 64,4 let. Ženy absolvovaly kombinovaný aerobní trénink s odporovým tréninkem 3x týdněpo dobu 60 minut. Na základě spiroergometrického vyšetření před …více
Abstract:
The aim of this study was to evaluate the influence of the 12-week-outpatient-driven training on indicators of the capacity ofthe transport system in women with coronary heart disease. The group was consisted of 20 women with coronary heart disease, mean age was 64,4 years. Women completed an aerobic workout combined with resistance training 3 times a week for 60 minutes. Based on the spiroergometric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta