Theses 

Propaganda v sovětské hudbě. Sovětské státní hymny a hymny svazových republik – Bc. Vojtěch Novotný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vojtěch Novotný

Diplomová práce

Propaganda v sovětské hudbě. Sovětské státní hymny a hymny svazových republik

Propaganda in soviet music. The soviet national anthems and the anthems of the union republics

Anotace: Magisterská diplomová práce Propaganda v sovětské hudbě. Sovětské státní hymny a hymny svazových republik se zabývá propagandou v sovětské hudbě, kterou zkoumá na příkladu sovětských hymen. Cílem práce je analýza textů sovětských státních hymen a hymen jednotlivých republik Sovětského svazu z pohledu míry propagandy v nich. Jednotlivé státní hymny jsou následně z tohoto pohledu srovnávány v časové úrovni, jednotlivé hymny svazových republik jsou pak srovnávány v úrovni geografické. Zvláštní důraz je také věnován historickým okolnostem vzniku jednotlivých hymen a jejich historické pozadí.

Abstract: The thesis Propaganda in Soviet music. The Soviet national anthems and the anthems of the union republics deals with propaganda in Soviet music that explores the example of Soviet anthems. The aim is to analyze the texts of Soviet national anthems and the anthems of each republics of the Soviet Union in terms of rates of propaganda in them. Particular national anthems are subsequently compared to the time level in this point of view, particular anthems of the union republics are compared in the local level. Special attention is devoted to the historical circumstances of formation each anthems and their historical background.

Klíčová slova: propaganda, sovětská hudba, státní hymna, Sovětský svaz, sovětské republiky, Soviet music, national anthem, Soviet Union, Soviet republics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 22:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz