Theses 

Analýza imigrační a integrační politiky ve Francii a Německu – Petra Nováková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Petra Nováková

Bachelor's thesis

Analýza imigrační a integrační politiky ve Francii a Německu

The analysis of immigration and integration policies in France and Germany

Abstract: Bakalářská práce se ve své hlavní části zaměřuje na analýzu a komparaci imigračních a integračních politik ve Francii a v Německu. Z časového hlediska se práce zabývá vývojem daných politik od konce 2. světové války do současnosti. Zkoumání přístupů jmenovaných států k imigraci a integraci je pojato formou obsahové analýzy a následné syntézy nastudovaných informací. Takto získané poznatky jsou poté porovnány pomocí historicko-komparativní metody. Součástí práce je rovněž charakteristika některých obecných pojmů a teoretických modelů přístupu k imigraci a integraci, které jsou pro danou problematiku klíčové.

Abstract: The bachelor thesis is, in its main part, focused on the analysis and the comparison of the immigration and integration policies in France and Germany. The work deals chronologically with the development of these policies since the end of the World War II to the present day. The study of the approaches of previously mentioned states of the immigration and the integration is dealt with the form of content analysis and consequential synthesis of staged information. The findings obtained are subsequently compared by using the historical-comparative method. The part of the thesis is also the characteristic of certain general concepts and theoretical models of approach to immigration and integration, which are the crucial issues.

Keywords: společnost, politika, Německo, imigrace, Francie, multikulturalismus, integrace, asimilace

Keywords: multiculturalism, Germany, society, integration, immigration, assimilation, policy, France

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: Karel Müller
  • Reader: Daša Smetanková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31409


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 23:16, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz