Bc. Lenka Matoušková

Diplomová práce

Slaďování osobního, rodinného a pracovního života zaměstnanců veřejné správy

The reconciliation of personal, family and work life of employees of public administration
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu možností ke zlepšení slaďování osobního, rodinného a pracovního života pracovníků ve vybrané organizaci veřejné správy, ve správním úřadu. Na první část práce, jež je věnována teoretickým východiskům vztahujícím se k oblasti work-life balance neboli slaďování, navazuje část věnována analýze aktuálního stavu přístupu vedení a zaměstnanců vybrané organizace k dané …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis of possibilities to improve the work-life balance of staff in the selected organization by the public administration, in the administrative office. The first part of the work, which is devoted to the theoretical background related to work-life balance, is followed by a part devoted to the analysis of the current situation and approach of the management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Ing. et Ing. Martina Skalická, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING