Bc. Marcela Grešlová, DiS.

Diplomová práce

Srovnání právní úpravy vybraných institutů zákona o státní službě a zákoníku práce

Comparison of legal regulations of selected institutes of the Civil Service Act and the Labor Code
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hledáním a analýzou odlišností nebo souladu ve vybraných ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a zákona o státní službě č. 234/2014 Sb. v souvislosti s výkonem závislé práce v podnikatelské oblasti a výkonem státní služby a jejich podmínkami. Součástí diplomové práce je zobrazení vztahu obou výše uvedených předpisů a pohled do historie vývoje pracovněprávních vztahů. Práce …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the search and analysis of differences or compliance in selected provisions of the Labor Code No. 262/2006 Coll. and the Civil Service Act No. 234/2014 Coll. in connection with the performance of dependent work in the business sphere and the performance of the civil service and their conditions. Part of the diploma thesis is the depiction of the relationship between the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní aspekty podnikání