Dominika Kleinová

Bakalářská práce

An Individual and Free Will in John Fowles' Short Stories

EN: An Individual and Free Will in John Fowles' Short Stories
Abstract:
The thesis deals with concept of freedom in John Fowles' work. Specifically, in his collection of short stories The Ebony Tower and his novel The Collector. The thesis examines in detail different points of view on freedom, individuality and humanism from variety of philosophers. The thesis will also try to compare these theories with situations in which the characters from Fowles' books find themselves …více
Abstract:
Tato práce se zabývá pojetím svobody v díle Johna Fowlese, konkrétně v jeho sbírce povídek Ebenová věž a románu Sběratel. Práce se detailně zabývá různými náhledy na svobodu, individualitu a humanismus různých filosofů. Práce se dále pokusí porovnat tyto teorie se situacemi ve kterých se postavy Fowlesových knih ocitají v rámci společnosti ve které žijí.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kleinová, Dominika. An Individual and Free Will in John Fowles' Short Stories. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická