Jitka BROŽOVÁ

Diplomová práce

Jazyk a styl regionální publicistiky

The language and the style of regional publicistic
Anotace:
BROŽOVÁ, J. Jazyk a styl regionální publicistiky. [Diplomová práce.] Ústí nad Labem 2012 ? Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky, 64 s. (Přílohy: Příloha č. 1 ? Tematické skupiny, témata a podtémata kódování obsahové analýzy, CD se zkoumanou regionální publicistikou a tabulkou kódování obsahu).
Abstract:
BROŽOVÁ, J. The language and the style of regional publicistic. [Diploma thesis.] Ústí nad Labem 2012 ? Jana Evangelisty Purkyně University, Faculty of Education, Department of Czech studies, 64 s.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROŽOVÁ, Jitka. Jazyk a styl regionální publicistiky. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující

Práce na příbuzné téma