Mgr. Jindřich ZAJÍC

Disertační práce

Hospodářská a sociální situace české menšiny na Teplicku a Mostecku v období první Československé republiky

The economic and social situation of the Czech minority in the district of Teplice and Most in the First Czechoslovak Republic
Anotace:
Území Teplicka a Mostecka prošlo od druhé poloviny 19. století velkou změnou národnostních poměrů. Do poslední čtvrtiny 19. století bylo toto území osídleno převážně německým obyvatelstvem. Využití uhlí z místních zdrojů, společně s přesunem výroby do nově vznikajícího průmyslového území, vyžadovalo více pracovních sil. Ty byly rekrutovány ve vnitrozemí Čech. České obyvatelstvo následně začalo uplatňovat …více
Abstract:
The area around the cities Teplice and Most has got through a major change in national conditions since the second half of the 19th Century. This Territory was inhabited mainly by Germans until the middle period of the 19th Century. The use of coal from local sources, altogether with the relocation of production to the newly emerging industrial area, required more manpower. The new workers were recruited …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAJÍC, Jindřich. Hospodářská a sociální situace české menšiny na Teplicku a Mostecku v období první Československé republiky. Ústí nad Labem, 2020. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy / České dějiny