Bc. Jana Herzingerová

Diplomová práce

Zahraniční politika první republiky s ohledem na politickou a národnostní příslušnost vlád

Foreign Policy of the First Czechoslovak Republik in view of Political orientation and Nationality of Goverments
Anotace:
V diplomové práci se věnuji problematice zahraniční politiky Československa v období mezi roky 1918 a 1938. Jedná se tedy o dobu tzv. První republiky. Naše země se v této době musela potýkat s mnoha problémy, mimo jiné proto, že šlo o nově vzniklou republiku, která si musela vydobýt své místo v poválečné Evropě. Tento úkol nebyl jednoduchý a celou situaci navíc komplikoval fakt, že obyvatelstvo nově …více
Abstract:
The thesis is focused on issues of foreign policy of Czechoslovakia between the years 1918 and 1938. We call this period „First Republic”. Our country had to deal with many problems at that time. Among other things, it is important to realize that this was a new republic, which had first to get their place in postwar Europe. This task was not easy and whole situation is further complicated by the fact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Rudolf F. Heidu
  • Oponent: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní