Bc. Martin Kuželka

Bakalářská práce

Metody guerilla marketingu

Guerrilla Marketing Methods
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá guerillovým marketingem. Text se v teoretické části zaměřuje na jeho historii, principy, pravidla a metody. Pozornost je zde věnována také rozdílům mezi tradičním a guerillovým marketingem i etické a legální stránce této formy propagace. Příklady uvedené v praktické části práce ilustrují možnosti, jaké tato alternativní forma propagace nabízí, problémy, které s realizací …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with guerrilla marketing methods. In the theoretical part, the thesis deals with guerrilla marketing's history, its principles, rules and methods. Attention is devoted also to differences between traditional marketing and guerrilla marketing as well as to the ethical and legal aspects of the latter propagation form. The examples presented in the practical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace