Mgr. Radek Lubina

Diplomová práce

Buzz a ambush marketing a právo proti nekalé soutěži

Buzz and Ambush Marketing and the Law Against Unfair Competition
Anotace:
Tato diplomová práce nese název Buzz a ambush marketing a právo proti nekalé soutěži. Cílem práce je podrobněji charakterizovat dvě novější marketingové metody – buzzmarketing, ambushmarketing a posoudit jejich přípustnost resp. nepřípustnost z hlediska práva proti nekalé soutěži. Smyslem práce není obecně popsat právní úpravu nekalé soutěže, nýbrž zaměřit se na právní dopady využití těchto metod v …více
Abstract:
My final thesis is called Buzz and Ambush Marketing and the Law Against Unfair Competition. The aim of this work is to describe two marketing methods – buzzmarketing and ambush marketing in detail and consider admissibility or inadmissibility in the view of law against unfair competition. The purpose of thesis is not to generally describe the rules of unfair competition, it should rather focus on examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta