Karin Musiolková

Diplomová práce

Legalizace výnosů z trestné činnosti - offshore

Anotace:
Tato diplomová práce „Legalizace výnosů z trestné činnosti – offshore“ se zabývá problematikou boje proti praní špinavých peněz. Uvádí definici pojmu legalizace výnosů z trestné činnosti, dále se zaměřuje na definování základních pojmů a přehledu české právní úpravy zaměřené proti praní špinavých peněz a v závěru se zabývá pojmem offshore a způsobům jeho využití.
Abstract:
This diploma thesis "Legalization of proceeds from criminal activities - offshore" deals with the issue of the fight against money laundering. It presents the definition of the concept of money laundering, furthermore, it focuses on the definition of the basic terms and the overview of the Czech legislation against money laundering and at the end it deals with the term offshore and the ways of its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS