Bc. Alexandra Nemčovská

Diplomová práce

Ľudová strana Naše Slovensko

People's Party Our Slovakia
Abstract:
The text introduces the profile of political party People’s Party Our Slovakia (Ľudová strana Naše Slovensko – ĽSNS). The party resumes political ambitions of far right interest group Slovak Togetherness and its establishment means the new phase in the Slovak far right scene. Thesis focuses on the development of the party in time, its electoral results and strategy. The analysis is led by the criteria …více
Abstract:
Text sa zameriava na predstavenie profilu Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) v kontexte krajnej pravice. Strana je pokračovaním politických ambícií Slovenskej pospolitosti a jej vznik predstavuje novú fázu vo vývoji slovenskej krajne pravicovej scény. Práca predstavuje vývoj strany v čase, jej volebné výsledky a stratégiu. Strana je analyzovaná na základe kritérií vymedzujúcich subtypy v rámci krajnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií