Mgr. Radovan VELC

Bakalářská práce

Ochrana obyvatelstva jako studijní text pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Civil protection as a textbook for students with special needs.
Anotace:
Ochrana obyvatelstva je v dnešním světě velmi aktuálním tématem. Téměř každý člověk v naší společnosti se během života setká s nějakou mimořádnou událostí, je proto důležité, aby každý člověk měl povědomí alespoň o základech této problematiky, znal situace, které mohou nastat a způsoby, jakými se v dané situaci zachovat. Ochrana obyvatelstva na území České republiky prošla v historii určitým vývojem …více
Anotace:
povědí, dále zda informovanost žáků nezávisí na studovaném ročníku. K nalezení odpovědi na výzkumnou otázku byl sestaven a vyhodnocen dotazník, který byl předložen k vyplnění právě žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 15 až 18 let. Výsledky dotazníkového šetření ukazují na nedostatky ve vědomostech této skupiny žáků. Zjištění plynoucí z tohoto šetření byly důležitými prvky při tvorbě …více
Abstract:
Civil protection is a current topic in today's world. Nearly every person in our society meets an emergency during their lives and therefore it is important for every person to be aware of at least the basics of this issue, to know the situations which can come and the ways how to solve the issue. Civil protection in the Czech Republic has developed and it has reached its current form in which the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Lenka Brehovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VELC, Radovan. Ochrana obyvatelstva jako studijní text pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bwerof bwerof/2
16. 8. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.