Bc. Iveta Havlová

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti vybrané firmy

Measurement and Evaluation of Company s Financial Stability and Performance
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti a finanční stability vybrané společnosti českého sklářského průmyslu pomocí zvolených standardních i moderních metod hodnocení výkonnosti. Jednotlivé standardní a moderní metody jsou popsány, včetně výpočtů, v teoretické části. Moderní metody jsou zastoupeny ukazatelem ekonomické přidané hodnoty (EVA). Aplikační část obsahuje zhodnocení finanční …více
Abstract:
The thesis is focused on the evaluation of the performance and financial stability of selected company on the Czech glass industry with the chosen standard and modern methods of performance evaluation. Each standard and modern methods are described, including calculations, in the theoretical part. Modern methods are represented by an indicator of the economic value added (EVA). The application section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní