Mgr. Lucia Blahútová

Bakalářská práce

Generátor dat z existujících datových sad

Data Generator of Existing Data Sets
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was creation of a library for processing data sets and sending data from them to specific places. While sending, the tool imitates formation of records in data sets. The purpose of the library is data analysis. Thesis contains also detailed description of formats, which are supported by Generator.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá vytváraním knižnice na spracovávanie dátových sád a ich zasielanie na konkrétne miesta. Nástroj pri posielaní dát napodobňuje spôsob, akým vznikali a zapisovali sa do súborov, pričom má za cieľ ich analýzu. Knižnica má vediet’ pracovať s rôznymi typmi dátových sád. Práca obsahuje aj podrobný popis formátov, ktoré Generátor podporuje.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Filip Nguyen
  • Oponent: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika