Bc. Veronika Pupalová

Diplomová práce

Daň z přidané hodnoty v nestátním zdravotnickém zařízení

Value added tax in a private medical facility
Anotace:
Diplomová práce se zabývá specifiky uplatňování DPH v souvislosti s poskytováním služeb a dodáním zboží v oblasti zdravotnictví, konkrétně v nestátním zdravotnickém zařízení. Bude podrobně popsána problematika uplatňování nároku na odpočet DPH (plný nárok, krácení nároku, zákaz uplatňování nároku na odpočet) a její vliv na náklady řízení a dále problematika uskutečněných zdanitelných plnění – podmínky …více
Abstract:
Diplom thesis is focused on the specifics of the application of VAT in connection with the provision and delivery of services in health, particularly in private medical facility. Detailing the issue of the application of the right to deduct VAT (full entitlement, entitlement cuts, a ban on exercising the right to deduct VAT) and its impact on costs and issues underlying taxable transactions - conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloslava Orsavová
  • Oponent: doc. Ing. Roman Horák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting