Theses 

Pojetí smrti v období rané adolescence – Bc. Tomáš Pálka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy

Bc. Tomáš Pálka

Bakalářská práce

Pojetí smrti v období rané adolescence

The conceptions of death in early adolescence

Anotace: Bakalářská práce „Pojetí smrti v rané adolescenci“ se zabývá vnímáním a představami o smrti a umírání mezi dětmi v rané adolescenci. Teoretická část pojednává o fenoménu smrti a umírání a posuzuje zastoupení smrti v psychologii z historického hlediska. Dále se zaměřuje na psychoanalytický a piagetovsky kognitivní vývoj konceptu smrti a problematiku s dosažením vyspělého chápání smrti. Poslední část teorie je zaměřena na vymezení adolescence a popisuje komplexní vývojové procesy v rané adolescenci ve vztahu ke smrti a umírání. Výzkumná část zjišťuje představy o smrti v období rané adolescence.

Abstract: This bachelor theses "The conceptions of death in early adolescence" is concerned with the perceptions and ideas about death and dying among children in early adolescence. The theoretical part deals with the phenomen of death and dying and historically reviews the place of death in psychology. Further, it focuses on psychoanalitic and Piagetian cognitive developmental of concept of death and the issue of achieving a mature understanding of death. The last part of theoretical part is aimed at defining adolescence and describing the complex developmental processes in early adolescence in relation to the themes of death and dying. The research part analysis death concepts in early adolescence.

Klíčová slova: smrt, koncept smrti, adolescence, raná adolescence, pojetí smrti

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:47, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz