Bc. Karel Řehulka

Bakalářská práce

Spádovost za službami ve vybraném obvodu obce s rozšířenou působností.

Travel to services in selected region of municipality with extended powers
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Spádovost za službami ve vybraném obvodu ORP“ je analýza procesů obslužné spádovosti ve vybraném obvodu ORP. Zkoumané území zahrnuje správní obvod ORP Kravaře s celkem 9 obcemi. Práce se zabývá popisem této obce s rozšířenou působností, dojížďkou do škol, zdravotnických zařízení a za maloobchodem a službami. Podkladem pro tuto práci bylo dotazníkové šetření v obcích vybrané …více
Abstract:
The aim of this thesis “Travel to services in the selected microregion” is to analyze processes of service travelling in the selected microregion. The investigated area covers the administration district of ORP Kravaře with 9 municipalities. The thesis describes the microregion, commuting to schools, to health centres and to shops and services. The whole thesis is based on a questionnaire survey in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta