Alena SIGMUNDOVÁ

Bakalářská práce

Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením

The role of social providers in lives of the people who are at social exclusion risk
Anotace:
Bakalářská práce Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením je zaměřena na kvalitu služeb poskytovaných v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v tísni v Opatovicích. Teoretická část se zabývá sociálními službami, zejména těmi, které pomáhají lidem bez domova. Snaží se u vybraného poskytovatele o rozbor služby v souvislosti se snahou o samostatnost a nezávislost …více
Abstract:
This work The role of social providers in lives of the people who are at social risk deals with a quality of services provided at the shelter for woman and mothers with children in need in Opatovice. The teoretical part deals with social services, especially those that help the homeless. It tries to analyse services of a specific provider in the context of efforts to autonomy and independence of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2013
Zveřejnit od: 22. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaromír Pospíchal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIGMUNDOVÁ, Alena. Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 11. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe