Ing. Leona VYSLOUŽILOVÁ

Diplomová práce

Neuronové sítě v prostředí webMathematica

Neural Networks in the environment webMathematica
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku umělé inteligence, konkrétně na umělé neuronové sítě. Cílem práce je vytvořit moduly neuronových sítí s podporou programu webMathematica od společnosti Wolfram Research pro využití v laboratořích předmětu Metody umělé inteligence vyučovaném na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V teoretické části práce je popsána historie …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on artificial intelligence specifically artificial neural networks. The aim of this document is to create modules of neural networks with support of the webMathematica program from the Wolfram Research company for use in the laboratories of Methods for artificial intelligence course taught at Faculty of Applied Informatics at Tomas Bata University in Zlin. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2010
Identifikátor: 16465

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Oplatková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYSLOUŽILOVÁ, Leona. Neuronové sítě v prostředí webMathematica. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe