Mgr. Radim Kozub

Diplomová práce

Právní postavení přepravce a dopravce v mezinárodní železniční a multimodální přepravě zboží

Regulation of Rights and Duties of Shipper And Carrier in Railway and Multimodal Transit
Anotace:
Cíl předkládané práce spočívá ve zhodnocení vyváženosti práv a povinností přepravce a dopravce v mezinárodní železniční a multimodální přepravě zboží. Zároveň se autor věnuje možnostem případné prevence znevýhodňujícího postavení vhodnou formulací přepravní smlouvy. Práce však zahrnuje také analýzu práv a povinností vznikajících z přepravní smlouvy, včetně zohlednění relevantní judikatury. Primárním …více
Abstract:
The substantial aim of this thesis is to evaluate balance between shipper´s and carrier´s rights and duties in the field of railway and multimodal carriage. Moreover, in order to avoid negative impact of disadvantageous provisions, suggestions regarding appropriate contractual terms are also included. The thesis therefore covers analysis of rights and duties arising from the contract of carriage. Relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta