Mgr. Jan Hrubeš

Bakalářská práce

User experience design jako nástroj pro vylepšení konverzního poměru

User experience design as a tool for conversion ratio improvement
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá úpravou internetového obchodu. Obsahuje stručný přehled problematiky user experience, jeho designu a webové analýzy zaměřené na sledování cílů internetového marketingu. Na základě těchto poznatků navrhuje novou podobu problematických částí internetového obchodu, která vede ke zlepšení uživatelského prožitku. Po provedení změn zkoumá pomocí praktik webové analýzy a nástroje …více
Abstract:
This thesis deals with the improvement of e-commerce system. It contains brief summary of user experience, the design and web analysis focused on measuring of the objectives of internet marketing. Based on this theory, thesis suggests a new design of problematic areas, which leads to improved user experience. Subsequently, thesis examine impact of these adjustments on the conversion ratio and sale …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Toth
  • Oponent: RNDr. Martin Jakubička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika