Ing. Luka Martin Valek

Bachelor's thesis

Životní cyklus produktu

Product life cycle
Abstract:
Záměr mé bakalářské práce je analýza životního cyklu automobilu BMW X5. Dále pak také analýza modelového portfolia BMW. Konkrétně jsem si vybral model BMW X5, protože tento automobil patří mezi nejprodávanější ve své kategorii a zároveň to je produkt jedné z největších firem v Německu. Jako cíl své práce jsem si stanovil zjistit, v jaké fázi životního cyklu se BMW X5 třetí generace momentálně nachází …more
Abstract:
The intention of my work is to analyze the life cycle of the BMW X5. Furthermore also an analysis of the BMW model portfolio. Specifically, I chose the BMW X5, because it's one of the best-selling car in its category and it's also a product of one of the largest companies in Germany. The main objective of my thesis is to find out in which stage of its life cycle is the third BMW X5 generation currently …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní