Bc. Kateřina Mašľárová

Master's thesis

Konfliktní situace učitelů s žáky 2. stupně ZŠ

Conflict Situations Between Teachers and Parents of Students from Fifth to Ninth Grade of Elementary School
Abstract:
V naší práci jsme se zaměřili na problematiku konfliktních situací mezi učiteli a rodiči žáků druhého stupně základních škol. Výzkumná část diplomové práce se zabývá subjektivním vnímáním konfliktních situací mezi učiteli a rodiči žáků 2. stupně ZŠ z pozice učitelů. Námi osloveni učitelé základních škol odpovídali na otázky prostřednictvím námi vyhotoveného dotazníku. Cílem diplomové práce bylo, na …more
Abstract:
Our work was focused on problems of conflict situations between teachers and parents of the pupils on the second grade of primary schools. The research part of the theses covers a subjective perception of conflict situations between the teachers and the pupils of the second grade of the primary school of the point of view of the teachers. The teachers who were inquired by us answered the questions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta