Bc. Hana Bartlová

Bakalářská práce

The development of a Romani pupil's English learning strategies after six months of tutoring

The development of a Romani pupil's English learning strategies after six months of tutoring
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem strategií učení se angličtiny u čtrnáctileté romské žačky během šesti měsíců. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá klasifikací strategií učení a charakterizuje romskou národnostní menšinu v České republice. Praktická část je založena na případové studii romské žačky a používá výzkumné metody dotazník, polostrukturovaný rozhovor …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the development of English learning strategies of a fourteen-year-old Romani pupil over a six month period. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the classification of language learning strategies, and characterizes the Romani national minority in the Czech Republic. The practical part is based on a case study of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta