Bc. Ivana Bulínová

Diplomová práce

Postavení a práva poškozeného v trestním řízení

Position and Rights of an Injured in the Criminal Proceedings
Anotace:
Tématem diplomové práce je postavení a práva poškozeného v trestním řízení. S tím souvisí také postavení a práva oběti trestného činu. Práce podává náhled na historický vývoj postavení a práv poškozeného v trestním řízení v Českých zemích od dob Rakouska Uherska, podrobně mapuje změny týkající se postavení a práv poškozeného v trestním řízení v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním až do …více
Abstract:
The diploma thesis is aimed at the position and rights of the injured party in criminal proceedings which is also connected with the position and rights of a victim of crime. The thesis provides an insight into historical development of the position and rights of the injured party in criminal proceedings in the Lands of the Bohemian Crown from the Austro-Hungarian Empire days, describes in detail any …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta