Bc. Zuzana Budková

Diplomová práce

Mikroprostředí nádoru a jeho úloha v nádorově specifické chemoterapii neuroblastomu

Tumor microenvironment and its role in tumor-specific chemotherapy of neuroblastoma
Anotace:
Cílem této diplomové práce je využití specifického mikroprostředí nádoru pro navýšení toxicity chemoterapeutika meta-iodobenzylguanidinu (MIBG) na neuroblastomové buňky. Neuroblastom je embryonální nádor vyrůstající z neurální lišty. Mezi nádory je unikátní svou klinickou i biologickou heterogenitou. Zatímco některé neuroblastomy spontánně regradují, další vykazují nepříznivou prognózu a velmi agresivní …více
Abstract:
The aim of this thesis is the use of specific tumor microenvironment to enhance toxicity of chemotherapeutical agent meta-iodobenzylguanidin (MIBG) on neuroblastoma cells. Neuroblastoma is an embryonic tumor arising from neural crest. It is unique among tumors due to its clinical and biological heterogenity. While some of neuroblastomas can regress spontaneously, others show very poor prognosis and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta