Xiongting Li

Bakalářská práce

Comparison of Financial Market Regulation in China and the USA

Comparison of Financial Market Regulation in China and the USA
Anotace:
Financial supervision refers to supervision and management of the financial industry so that all financial activities can be carried out in an orderly manner. Financial supervision is a common topic that the world facing. As the top two economies in the world, financial supervision is particularly important for China and the United States. In this thesis, the aim of this thesis is to introduce the …více
Abstract:
Financial supervision refers to supervision and management of the financial industry so that all financial activities can be carried out in an orderly manner. Financial supervision is a common topic that the world facing. As the top two economies in the world, financial supervision is particularly important for China and the United States. In this thesis, the aim of this thesis is to introduce the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Kateřina Kořená
  • Oponent: Haochen Guo

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava