Juliana KLEINOVÁ

Bakalářská práce

Potreby pacienta s poruchou príjmu potravy

Needs of a Patient with an Eating Disorder
Abstract:
Purpose: The purpose of the bachelor thesis is to identify and to describe, by means of a casuistic method, needs of a patient with an eating disorder. Furthermore, to subjectively evaluate, quality of patient´s life with eating disorder, which are signified by abnormal eating customs, for example an anorexia nervosa, a bulimia nervosa, a binge eating and other, less frequent disorders. Methodology …více
Abstract:
Cieľ: Cieľom mojej bakalárskej práce je metódou kazuistiky zistiť a popísať potreby pacienta s poruchou príjmu potravy na psychiatrickom oddelení. Ďalej zistiť subjektívne hodnotenie kvality života pacienta s poruchou príjmu potravy, ktoré sa prejavujú abnormálnymi stravovacími návykmi ako napríklad mentálna anorexia, bulímia, záchvatové prejedanie sa a ďalšie, menej časté ochorenia. Metodika: Práca …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEINOVÁ, Juliana. Potreby pacienta s poruchou príjmu potravy. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta