Mgr. Andrea Hašková

Bakalářská práce

Kontakt s biologickými rodinami dětí pohledem pěstounů

Contact with biological families of children by foster parents' view
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá tématem kontaktu pěstounů s biologickými rodinami dětí, přijatých do pěstounské péče. Jejím cílem je zjistit, jak pěstouni vnímají kontakt v praxi a tím přispět k odborné diskuzi na toto téma. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část vymezuje pěstounskou péči, biologickou rodinu a její fungování, zabývá se rodičovstvím a nakonec samotným kontaktem …více
Abstract:
This work deals with foster contact with biological families of children admitted to foster care. Its aim is to found out how foster-parents perceive contact in practice and thereby contribute to the professional discussion about this topic. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part defines foster care, biological family and its workings, deals with parenthood and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martina Hrejsemnou

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta