Bc. Dana Veiserová

Diplomová práce

Vliv přítomnosti otce na explorační chování potomků – model myši domácí

Is there any effect of the presence of father on the House mouse offspring exploratory behaviour?
Anotace:
Dospívání je u savců kritickým obdobím pro vývoj chování. Studium vlivu prostředí, v němž se jedinec po tuto dobu nachází, je proto důležitou součástí výzkumu ontogeneze různých fyziologických, psychologických a behaviorálních aspektů. V sociálních skupinách myši domácí funguje přísná hierarchie, jejíž důsledkem je také tlak, kterým působí dominantní jedinci na ostatní členy dému. Tento tlak se pokládá …více
Abstract:
Adolescence is a critical period for the development of behavior in mammal species. Studying the influence of the environment, in which the subadult individual develops, is thus an important for understanding the ontogeny of many physiological, psychological and behavioral aspects. In the house mouse social group, a rigorous hierarchy is usually established. Dominant individuals exerted agonistic behaviour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hiadlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta