Bc. David Rábel

Master's thesis

Vývoj Web3 NFT herní aplikace

Development of a Web3 NFT Game Application
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj herní aplikace s využitím Web3 a Non-Fungible Tokens (NFT). Cílem práce je analyzovat současné podmínky a vytvořit optimální prostředí pro vývoj a implementaci takové aplikace. Práce obsahuje teoretický přehled klíčových aspektů, včetně webového vývoje a popisu fungování Ethereum Virtual Machine (EVM). Praktická část se věnuje vývoji dvou webových aplikací …more
Abstract:
This thesis focuses on the development of a game application using Web3 and Non-Fungible Tokens (NFT). The aim of the thesis is to analyze the current conditions and to create an optimal environment for the development and implementation of such an application. The thesis contains a theoretical overview of key aspects, including web development and a description of the functioning of the Ethereum Virtual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2023

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Vogeltanz, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rábel, David. Vývoj Web3 NFT herní aplikace . Zlín, 2023. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe