Martin Slavík

Bachelor's thesis

Post-Soviet space in the context of Mutual Economic Relations

Postsovětský prostor v kontextu vzájemných ekonomických vztahů
Anotácia:
Po rozpadu Sovětského svazu se postsovětské a pobaltské země vydaly různými ekonomickými směry, přesto si zachovaly silné obchodní vazby s Ruskou federací. Cílem této práce bude prozkoumat vývoj vzájemných ekonomických vztahů zemí postsovětského prostoru od roku 1991. Pozornost bude věnována jejich účasti v mezinárodních uskupeních, tokům importu a exportu, pohybu osob a finančního kapitálu. Bude poukázáno …viac
Abstract:
Since the collapse of the Soviet Union, the Post-Soviet and Baltic States are taking different routes in economic directions preserving their trade anchor in Russian Federation. The aim of this thesis is to explore the development of mutual economic relations of Post-Soviet space since 1991 until today through participation in formations, import and export trade orientations and movement of people …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedúci: Ilya Bolotov
  • Oponent: Ludmila Štěrbová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72620