Bc. Emil Wedlich

Diplomová práce

Marketing obcí a regionů

Marketing Municipalities and Regions
Anotace:
Diplomová práce Marketing obcí a regionů hodnotí současný stav marketingového prostředí Novohradska. Práce rozebírá marketing měst a obcí, přes historii až po marketingové prostředí. Práce se zabývá zejména nástrojem cestovního ruchu. Výsledky praktické části jsou zpracovány do SWOT analýz. Součástí práce je i marketingový mix a návrhy na zlepšení prostřednictvím doporučení.
Abstract:
The thesis Marketing Municipalities and Regions classifies the current situation of the marketing environment of Novohradska region. The thesis analyzes marketing of cities and municipalities through history to the marketing environment. The thesis talks mainly about tourism. The results of the practical part is processed into a SWOT analysis. The thesis also includes the marketing mix and suggestions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní