Bc. Anna Borůvková

Diplomová práce

Návrh adaptačního procesu ve vybrané firmě

Design of an adaptation process in a selected company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá adaptačním procesem nových pracovníků ve vybrané malé firmě. Cílem práce je na základě zjištěných poznatků v průběhu práce navrhnout vhodný adaptační proces pro danou firmu. Teoretická část práce seznamuje s druhy adaptace, jejím samotným průběhem, nástroji, ale také jejími nejčastějšími chybami a specifikami personálního řízení malé firmy. V metodologické části dochází k …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the adaptation process of new employees in the chosen enterprise. The aim of the thesis is to propose a suitable adaptation process for the given company based on the findings. The theoretical part of the thesis introduces the types of adaptation, its course, tools, but also its most common mistakes and specifics of small company personnel management. The methodological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje