Bc. Simona Kučerová

Diplomová práce

Pracovní a sociální adaptace nových zaměstnanců ve vybrané společnosti

Labor and social adaptation of new employees in the selected company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá adaptačním procesem nově příchozích zaměstnanců ve vybrané společnosti a zaměřuje se na pracovní a sociální adaptaci. První část práce popisuje základní teorii ohledně adaptace, pojednává o adaptačním programu, popisuje základní rozdělení adaptace a její typy, zaměřuje se také na cíle, fáze a aktéry adaptačního procesu a postup při hodnocení adaptačního programu. V druhé části …více
Abstract:
The diploma thesis describes the adaptation process of new employees in the selected company and focuses on labor and social adaptation. The first part of the thesis discusses about basic theory of adaptation, adaptation program and describes essential parts of the adaptation and its types and focuses on the goals, phases and participants of the adaptation and the process of evaluation. In the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta