Andrea Lišková

Bachelor's thesis

Tretí sektor a sociálno-ekonomický rozvoj

The third sector and social-economical development
Abstract:
We clarified term of our essay the third sector and social-economical development and we wrote all about this term. We adumbrated the position of this sector in our association in introduction. We solved the term, the position in the association, the organizations, the action and risk of the action in the organizations, the financing, the human resources and the history in the first capitulum. We solved …more
Abstract:
V našej bakalárskej práci na tému Tretí sektor a sociálno-ekonomický rozvoj sme objasnili tento pojem a všetko, čo s ním súvisí. V úvode práce sme naznačili, aké je miesto tohto sektorového vymedzenia v spoločnosti. V prvej kapitole práce sme riešili samotný pojem, miesto tretieho sektora v rámci spoločnosti, organizácie, ktoré sem patria, ich činnosť, riziká ich činnosti, financovanie, ľudské zdroje …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
  • Reader: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking