Bc. Petra Linhartová

Diplomová práce

Neziskový sektor ve Francii: socioekonomický vývoj a trendy

The Nonprofit Sector in France: Socioeconomic Development and Trends
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mapováním vývoje neziskového sektoru ve Francii, a to především se zaměřením na 2. polovinu 20. a počátek 21. století, kde pomocí socioekonomických indikátorů analyzuje jednotlivé vývojové etapy sektoru a popisuje vyskytující se trendy, které reflektují ekonomickou teorii a vztah soudobé veřejné politiky vůči neziskovému sektoru. První část práce je věnována teoretickým základům …více
Abstract:
This Diploma thesis is dedicated to the depiction of the nonprofit sector in France, with a special focus on the second half of the 20th and the beginning of the 21st century, where we analyze by means of socioeconomic indicators the individual development stages of the sector and we depict the occurring trends, reflecting the economic theory and the relation of the present-day public policies towards …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique)